blogi, kas apspiež nežēlīgos kapitālistiskā progresa spēkus. varbūt.

Mārcis pieteica sevi blog0sfērā 20. gadsimta sākumā. Tas bija imperiālisma sākums Latvijas blogsfērā. Attīstoties tehnikai, proletariāts grima arvien dziļākā nabadzībā. Zaudējumus un ciešanas nesa arī blogu karš. Uzbangoja streiki un demonstrācijas. Blog0sfērā valdīja galēji reakcionāri strāvojumi: dekadence, neticība cilvēkam, imperiālisma slavināšana.

Progresīvi noskaņotie rakstnieki ar to nespēja samierināties. Arī Taustiņklabeklis ne. Viņš uzbruka pastāvošās varas aprobežotībai un cildināja cīņu par progresu. Blogeris izvēlējās fantāziju kā kritikas metodi, bet savija to ar zinātnes attīstību un plašākām sociāli politiskām problēmām.

Savukārt Blackhalt bija nesaudzīgs buržuāziskās sabiedrības kritizētājs un atmaskotājs. Taču viņa daiļradei piemīt arī pretrunas. Viņa darbos sastopamie blogeri ir vientuļi, tie nemeklē domubiedrus apspiestajā tautā, bet liek cerības tikai uz inteliģenci un augsti izglītotiem cilvēkiem. Blackhalt maldīgi domā, ka tikai tādi spēj mainīt dzīvi un sabiedrību. Tomēr viņa varoņi tiecas pēc lieluma, augstākām domu virsotnēm, lolo diženuma sapņus un alkst pēc kā jauna. Viscaur jūtam arī Blackhalt humānismu, sirsnību, smalkjūtību.  Redzam, ka rakstnieks centies izprast cilvēka dvēseli un iejusties vienkāršo laužu smagajās gaitās.

Atruna
Galvenie varoņi vairāk vai mazāk tika izvēlēti pēc nejaušības principa.
Autors Z.Inesis un izdots saskaņā ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Redakciju un izdevumu padomes lēmumu 1968. gada kaut kādā tur decembrī.

nepatīk man Parex banka

Viss sākās ar to, ka darba devējs, pārslēdzot lielisko darba līgumu, nolēma, ka turpmāk man un maniem tā saucamajiem darba kolēģiem alga tiks izmaksāta parex kontos. Man jau īstenībā vienalga.
Bankomāti.
Tad nu saņēmu savu nedaudz nesmuko algas karti (tas gan ir gaumes jautājums) un devos meklēt kādu Parex bankas automātu. Sameklēju? Nē, protams. Liepājā uz visu platību ir 5 bankas automāti, bet dažādu iemeslu dēļ neviens no viņiem nav pieejams pilsētas centrā. Un vispār tikai divi bankas automāti strādājoši esot. Cik daudz Tukumā ir? Krāslavā? Kuldīgā?
Varētu jau ņemt naudu no citiem bankas automātiem, bet man tie minimālie 1.30 Ls par jebkuras naudas daudzuma izņemšanu kaut kā nosit visu vēlmi to darīt. Pat kauss alus iekš FP ir lētāks.
Interneta banka.
Saplānoju, ka algas dienā piesēdīšos pie datora un pārskaitīšu visu savu sīceni uz savu Swedbankas kontu. Izdevās? Ņē, jo, savadot visus datus pareizi un apstiprinot savu pārskaitījumu, nekādā veidā neizdevās veikt pārskaitījumu. Tika gan norādīti dažādi iemesli. Piemēram – nepietika līdzekļu kontā. Es gan centos atstāt arī kādu naudu kontā, jo interneta banka, šķiet, automātiski nemaz nepieskaitīja rēķinam maksu par iekšzemes transakcijas veikšanu.
Ja man būtu vēlme to vien darīt kā sēdēt pie datora, tad varbūt sagaidītu to ilgo laiku kamēr tiek veikta apstiprināšana/neapstiprināšana darījumam, bet nav vēlme. Cik ilgā laikā tiek veikta apstiprināšana?
Khe, vakar vēlējos internetbankā atjaunot sev kredītu mobilajai sarunu kartei. Apstiprināju maksājumu, bet pats maksājums gan tika izdarīts vairāku stundu vēlāk un nevajadzīgi, jo biju jau paspējis nopirkt veikalā kredītiņu.
Protams, to visu es darīju vispār pieņemtos darba laikos.