blogi, kas apspiež nežēlīgos kapitālistiskā progresa spēkus. varbūt.

Mārcis pieteica sevi blog0sfērā 20. gadsimta sākumā. Tas bija imperiālisma sākums Latvijas blogsfērā. Attīstoties tehnikai, proletariāts grima arvien dziļākā nabadzībā. Zaudējumus un ciešanas nesa arī blogu karš. Uzbangoja streiki un demonstrācijas. Blog0sfērā valdīja galēji reakcionāri strāvojumi: dekadence, neticība cilvēkam, imperiālisma slavināšana.

Progresīvi noskaņotie rakstnieki ar to nespēja samierināties. Arī Taustiņklabeklis ne. Viņš uzbruka pastāvošās varas aprobežotībai un cildināja cīņu par progresu. Blogeris izvēlējās fantāziju kā kritikas metodi, bet savija to ar zinātnes attīstību un plašākām sociāli politiskām problēmām.

Savukārt Blackhalt bija nesaudzīgs buržuāziskās sabiedrības kritizētājs un atmaskotājs. Taču viņa daiļradei piemīt arī pretrunas. Viņa darbos sastopamie blogeri ir vientuļi, tie nemeklē domubiedrus apspiestajā tautā, bet liek cerības tikai uz inteliģenci un augsti izglītotiem cilvēkiem. Blackhalt maldīgi domā, ka tikai tādi spēj mainīt dzīvi un sabiedrību. Tomēr viņa varoņi tiecas pēc lieluma, augstākām domu virsotnēm, lolo diženuma sapņus un alkst pēc kā jauna. Viscaur jūtam arī Blackhalt humānismu, sirsnību, smalkjūtību.  Redzam, ka rakstnieks centies izprast cilvēka dvēseli un iejusties vienkāršo laužu smagajās gaitās.

Atruna
Galvenie varoņi vairāk vai mazāk tika izvēlēti pēc nejaušības principa.
Autors Z.Inesis un izdots saskaņā ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Redakciju un izdevumu padomes lēmumu 1968. gada kaut kādā tur decembrī.

meitenīte vs. kaķītis

Meitenīte:

Šorīt kādās mājās Bauskas rajona Ceraukstes pagastā atrasta noslepkavota 1996.gadā dzimusi meitene – viņai bija pārgriezta rīkle. Policija patlaban aktīvi meklē meitenītes tēvu.

Par to vairāk vai mazāk uzraksta:
http://bonkajs.wordpress.com
guigo.eu
Kaķītis:

Ap pulksten 11.00, kad pie Tautas nama “Ozolaine” pulcējās ļaudis uz svētku atklāšanu, turpat netālajā skvēriņā divi jauni cilvēki nolēma atbrīvoties no klaiņojošiem kaķēniem ar suņa palīdzību.

Par to vairāk vai mazāk uzraksta:
Tik daudz, ka ilgi būtu te jāsadrukā

Tad nu man jājautā – ar ko kaut kāds pusprādzis kaķēns izpelnījies lielāku sabiedrības uzmanību nekā maza meitenīte?
Uzskatīšu, ka tie blogeri, kas rakstīja par kaķēnu, bet tagad neraksta par mazu meitenīti, ir visnotaļ slimi cilvēki