blogi, kas apspiež nežēlīgos kapitālistiskā progresa spēkus. varbūt.

Mārcis pieteica sevi blog0sfērā 20. gadsimta sākumā. Tas bija imperiālisma sākums Latvijas blogsfērā. Attīstoties tehnikai, proletariāts grima arvien dziļākā nabadzībā. Zaudējumus un ciešanas nesa arī blogu karš. Uzbangoja streiki un demonstrācijas. Blog0sfērā valdīja galēji reakcionāri strāvojumi: dekadence, neticība cilvēkam, imperiālisma slavināšana.

Progresīvi noskaņotie rakstnieki ar to nespēja samierināties. Arī Taustiņklabeklis ne. Viņš uzbruka pastāvošās varas aprobežotībai un cildināja cīņu par progresu. Blogeris izvēlējās fantāziju kā kritikas metodi, bet savija to ar zinātnes attīstību un plašākām sociāli politiskām problēmām.

Savukārt Blackhalt bija nesaudzīgs buržuāziskās sabiedrības kritizētājs un atmaskotājs. Taču viņa daiļradei piemīt arī pretrunas. Viņa darbos sastopamie blogeri ir vientuļi, tie nemeklē domubiedrus apspiestajā tautā, bet liek cerības tikai uz inteliģenci un augsti izglītotiem cilvēkiem. Blackhalt maldīgi domā, ka tikai tādi spēj mainīt dzīvi un sabiedrību. Tomēr viņa varoņi tiecas pēc lieluma, augstākām domu virsotnēm, lolo diženuma sapņus un alkst pēc kā jauna. Viscaur jūtam arī Blackhalt humānismu, sirsnību, smalkjūtību.  Redzam, ka rakstnieks centies izprast cilvēka dvēseli un iejusties vienkāršo laužu smagajās gaitās.

Atruna
Galvenie varoņi vairāk vai mazāk tika izvēlēti pēc nejaušības principa.
Autors Z.Inesis un izdots saskaņā ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Redakciju un izdevumu padomes lēmumu 1968. gada kaut kādā tur decembrī.

Bez alus – diena nr. 3

Jau dienas sākumā bija nojauta, ka īsti nesanāks tik stabils un piemērots brīdis, lai izbaudītu saldo alus garšu. Sākās diena ar draudzenes apmeklējumu. Jā, viņas klātbūtne ir tik patīkama, ka domas par alu nav tik nomācošas. Ja nu vienīgi nomāc domas par seksu, bet tas ir cits stāsts, nesaistīts ar alu.

Dienas otrā puse saistīta ar darbavietas apmeklējumu. Jautāsiet – kā gan es spēju darbā nepaņemt kādu aliņu? Redz, biju plānojis, ka būs jāpiedalās televīzijas tiešraidē un alus dzeršana tās laikā diezgan daudz ietekmētu manas iespējas piedalīties citās tiešraidēs. It kā jau loģiski. Ne? Tāpēc nedzēru. Jāsaka gan, ka galu galā tiešraide nenotika un iztiku ar parastu, baktērijām piesātinātu, garšīgu kefīru. Un daudz cīsiņiem mīklā. Diezgan bieži tie vispār tiek ēsti.

Tā nu mana diena pagāja bez alus. Šķiet, ka tūlīt, tūlīt jau tiks pārspēts rekords alus nedzeršanā. Sveiciens.
Tikai nedaudz žēl, ka “diena bez alus” nemaz nenozīmē, ka tā ir bijusi “diena bez alkohola”. Šovakar, tēlojot aukli savam mazgadīgajam krustdēliņam, nedaudz padzēru džinu ar toniku. Laikam tikai litru izdzēru un varu teikt – alus ir Dievu dzēriens.